Multifocale glazen

Met multifocale glazen ziet u dichtbij én veraf scherp. Multifocale glazen hebben hiervoor twee verschillende sterktes: een voor dichtbij en een sterkte voor veraf. Daar tussenin verloopt de sterkte geleidelijk en ziet u ook op de tussenafstand scherp. Aan de zijkanten zit wel een gebied waar het wat minder scherp is. Dit komt doordat de sterktes in elkaar over lopen.

Er zijn verschillende opties voor multifocale glazen. Er zijn basisglazen. Deze kunnen niet veel aangepast worden, waardoor het scherptegebied smaller is. De kosten zijn wat lager, maar u zult er waarschijnlijk iets minder makkelijk aan wennen.

Ook zijn er B.I.G. Vision maatwerkglazen die we speciaal voor u kunnen aanmeten met onze apparatuur, zoals de DNEye scanner en de Impressionist. Het voordeel is dat we zo het leesdeel zo groot mogelijk kunnen maken en de vertekende gebieden zo klein mogelijk kunnen houden. Hierdoor wordt het glas rustiger en went het makkelijker.